۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

رژیم جمهوری “اسلامی” یا “رژیم آخوندی”

دیرزمانیست که سازمان مجاهدین خلق ضمن اطلاق عنوان “رژیم آخوندی” از کاربرد نام “جمهوری اسلامی”، نام ثبت شده و رسمی این نظام از سال 57 تا به حال، خودداری می کند. چه در رسانه های بصری و چه در خبرگزاری های اینترنتی و چه درسخنان رسمی هرگز اشاره ای به عنوان “جمهوری اسلامی” نمی شود و با زیرکی تلاش می شود تا عبارت “رژیم آخوندی” جایگزین عنوان اصلی گردد. پرسش از این فعالین اینجاست که با جعل عنوان در پی چه هستند؟ آیا جز اینست که از بیم ریزش ایدئولوژیک اعضای مسلمان خود از کاربرد کلمه “اسلامی” برای این نظام پرهیز میکنند و ضمن دادن آدرس غلط، پیکان انتقاد را به سمت “آخوندی” بودن سیستم می برند؟ اصولا آخوند کیست؟ آخوند یا همان عبارت صحیح تر آن ملا و آیت الله کسی است که از طریق فروش اسلام ارتزاق میکند؛ دین ابزار رسیدن او به قدرت و ماندنش در قدرت است. از ابتدای پیدایش، اسلام هدفی جز برانگیزش و اتحاد توده برای کسب قدرت نداشته و در انقلاب 57 نیز همان تجربه به علت بافت سنتی و روستانشین جامعه ایران تکرار شده و ایران امروز را به چنین ویرانه ای بدل ساخته است. جای تعجب و البته بسی تاسف است که این سازمان همپای دیگر مسالک فکری سیاسی مسلمان در تلاش است تا ضمن به در بردن پای اصل اسلام از آماج انتقادات آن را به شکلی دیگر چون آوار بر سر آینده ایران نیز خراب کند. از این منظر دو گروه سیاسی را دوشادوش یکدیگر و هم مسیر با هم می دانم که اختلاف بر سر چگونگی تقسیم قدرت و اتفاقات تلخ اوایل انقلاب (خوشبختانه) بزرگترین مانع اتحادشان است. اصلاح طلبان و مجاهدین. به عنوان یک ناظر به رفتار سیاسی هر دو گروه هیچ تفاوتی میان “اسلام دموکراتیک” (مورد استفاده مجاهدین) و “اسلام رحمانی “(مورد استفاده اصلاح طلبان) قائل نیستم و نخواهم بود و هدف هر دو گروه را نیز در نهایت حفظ ابزار سیاسی “اسلام” و تلاش برای کسب حق استفاده انحصاری از آن برای خود میدانم. چگونه است که این دو گروه ماهیت جامعه ایران را اینچنین کودن و متحجر انگاشته اند که علی رغم تجربه یک انقلاب تماما اسلامی و با وجود اجرای صدها هزار حکم اسلامی که منجر به شلاق خوردن اعدام سنگسار و… هزاران تن از هم میهنان شده است انتظار دارند تا دوباره فریب این ابزار سیاسی ر خورده و خود را برای انتخاب حجاب با عشق! آماده سازند؟. چه آدرس دیگری می توان به جز ماهیت متحجر این دین و ضدیت آن با بدیهی ترین اصول زندگی مدرن می توان متصور بود؟ چگونه است که آقایان فعلی و رفقای سابق هنوز متوجه نشده اند که تمام قرائت های دینی برای تهییج توده مغلوب فرم رادیکال آن هستند و اساسا آنچه که قرار است چنین فرد متحجری را به خیابان بکشاند “اعتراض به برچیده شدن و اجرای نادرست سنت هاست” نه اعتراض به قالب سنت! اعتراض به قالب سنت را جوانانی کرده اند که با شعارهای استقلال آزادی جمهوری ایرانی – که اتفاقا با موذی گری تلاش شد تا لابه لای الله اکبرها شنده نشود- به خیابان آمدند. باشد که مغلوب فریب دو باره اینان نگردیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر