۱۳۸۸ دی ۱۰, پنجشنبه

روز عاشورا و شنیدن صدای شکستن استخوانهای نظام دیکتاتوری

روز عاشورای 88 همگان شکستن استخوانهای نظام دیکتاتوری را دیدن و شنیدن، من خودم در خیابان آزادی بین یادگار امام و انقلاب در تردد بودم و به هرجا که میرسیدم مردم به خوبی از پس نیروهای مزدور بر میامدن و با سنگباران انها رو فراری میدادن ابتدا تعجب کردم که چطور اینقدر نیرو کم دارن که بعد متوجه شدم که از ازادی تا امام حسین مردم به مقابله با مزدورها پرداخته اند. پس با یه همت بزرگ از طرف جنبش سبز قادریم این حکومت رو بزیر بکشیم. امروز پنجشنبه امام حسین تا آزادی رو تبدیل به عزای نظام خواهیم کرد.

50 ساعت اضافه کاری جهت شرکت در راهپیمای چهارشنبه

50 ساعت اضافه کاری ، پاداش و سرویس ایاب و ذهاب جهت حضور در راهپیمایی روز گذشته، و جمع آوری یه مشت ادم مفت خور و جیره خور برای چسبیدن به پایه های نظامی که در حال فروپاشیست .