۱۳۹۰ آبان ۲۹, یکشنبه

ظهر عاشورا، بهترین زمان برای متحد شدن مردم و سرنگونی رژیم

ظهر عاشورا تمام اقشار مختلف مردم در خیابان ها هستند، و با یک اطلاع رسانی گسترده میتوانیم در این روز همه را متحد کرده و مقابل سیاستهای غلط این رژیم قرار بگیریم و با کمی همت ایرانی این رژیم آخوندی را سرنگون کنیم، مطمئنا دولتهای خارجی هم از اتحاد مردم استقبال خواهند کرد.

۱۳۹۰ آبان ۲۳, دوشنبه

هیچ کجا هیجان تهران را نداره

خدایش هیچ کجا هیجان تهران را نداره، صبح که از خواب بلند میشوی دنبال خبرهای جنگ باامریکا یا اسرائیل هستی و خبرهای هیجان داری میشنوی، یک روز یه پادگان میره هوا، یا میشنوی فلان جا اختلاص کلانی انجام شده، خامنه ای و احمدی نژاد هم که با حرفهاشون یه هیجان خاصی به ملت میدهند، تو خیابان که میای ماشین ها مدام از جلویت ویراژ میدهند و سرت و از شیشه ماشین بیرون میبری و بهشون فحش میدی و یه گوشه از خیابان دو نفر به قصد کشت افتاده اند به جون هم، قیمت ها هم که روزانه بالامیروند و به ادم هیجان خاصی وارد میکنند. سر یه چهارراه یه پلیس میخواد ماشینت را توقیف کنه و با کلی کل کل یه پولی میزاری تو جیبش و بیخیالت میشه، میری یه وزارت خونه که مجوز کاری را بگیری اونجا هم سرکیسه ات میکنند. شبش هم که با زنت تو خیابان میخوای قدم بزنی باید مواظب باشی یه وقت گشت های ارشاد دستگیرت نکنند. خلاصه اگر روزی بخوای بری خارج از ایران زندگی کنی سکوتش ادم را میکشد دوماهه بر میگردی تو همین تهران هیجان انگیز خودمون.

۱۳۹۰ آبان ۱۱, چهارشنبه

معلوم نیست سرشماریه یا بازجویی؟

مامور سرشماری اومده بعده چند تا سوال که انتظار داشتم بپرسه. می گه تو خونه کامپیوتر دارین؟ می گم بله اینترنت چی ؟ بله می گه شوهرت از اینترنت استفاده می کنه؟ می گم نه زیاد.می گه پس تحقیقاشو چی کار می کنه؟ می گم من می نویسم ( جدی هم می نویسم) می گه آهاآاااااااااان پس تو کامپیوتر بلدی؟ انگار دزدی کردم.می گم بله بلدم پس اینترنت هم می ری؟ بله جلو اسمم علامت گذاشت بعدم شماره تلفونمونو خواست. نمی دونم از سر شماری نفوس به بلد بودن کامپیوتر چه ربطی هست؟