۱۳۹۱ مرداد ۲۳, دوشنبه

کمکهای نقدی خودتان را به حساب کمیته امداد واریز نکنید !

این آخوندهای  بیشرف مبالغ نقدی که به کمیته امداد واریز میشوند را خرج آدمکشهای سوریه وحزب الله لبنان میکنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر