۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

آقای رضا پهلوی با رهبریت جنبش سبز عیار خودت را محکی بزن

این روزها در غیاب رهبران جنبش سبز ( موسوی و کروبی ) و سکوت شورای هماهنگی راه سبز امید، ملت آزادی خواه ایران منتظر یک فراخوان و یک جرقه برای حضور در خیابان ها و شروع مجدد اعتراضات خود هستند ( تا از عربها عقب نیافتند ) . و چه بهتر که رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی آزادی خواه ( بدون در نظر گرفتن شاهزاده بودنش ) قدم پیش بگذارد و با یک فراخوان عمومی در غیاب رهبران جنبش سبز رهبری جنبش را بدست بگیرد. حداقل با اینکار عیار محبوبیتش نزد ملت ایران مشخص خواهد شد. شما ( رضا پهلوی ) یا کلی محبوبیت دارید که مردم را به خیابان بکشید، که د ر این صورت سکوت شما جایز نیست. یا از پشتیبانی اجتماعی مناسب برخوردار نیستید که اون بعضی مسایل رو برای آینده ی جنبش و اینکه مردم بدونند روی چه کسانی باید بیشتر سرمایه گذاری کنن روشن میکنه.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر