۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

لزوم یک فراخوان عمومی جهت حمایت از مردم سوریه

همانطور که موسوی و کروبی برای حمایت از مردم مصر فراخوان حضور در خیابان ها را صادر کردند، میبایست یک فراخوان هم جهت حمایت مردم سوریه از طرف شورای هماهنگی راه سبز امید داده شود، نمیتوان منتظر این نشست که موسوی و کروبی از حصر خانگی خارج شوند و این وظیفه شوراهی هماهنگی راه سبز امید هستش که راه آنها را ادامه دهند. باید به این بهانه به خیابان ها آمده و از مظلومیت مردم ایران و سوریه دفاع کنیم. باید از درگیری که در راس حکومت بوجود آمده نهایت استفاده را ببریم و این شکاف را بیشتر کنیم. پس تا دیر نشده این فراخوان را صادر کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر