۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

چه بر سر ملت آزادی خواه ایران آمده؟

برای اعتراض به کشته شدن هاله سحابی دیروز ساعت 5 به میدان ولیعصر وارد شدم و پیاده بسمت پل گیشا حرکت کردم تا به جمع مردم معترض دیگر بپیوندم، ولی متاسفانه مردم انگاری که در یک خواب عمیق فرورفته اند و از هیچ کجا خبری ندارند. ( واقعا چه به سر این مردم آمده است ). خودم را امیدوار کردم که حد اقل شب با شنیدن صدای الله اکبر بیدار بودن ملت را متوجه شوم. ولی انگارکه ملت مشغول دیدن سریال های فارسی وان بودند و از فریاد الله اکبر خبری نیست. ( جز چند منطقه از شهر که امروز در بالاترین دیدم ) شهر در خواب عمیقی فرورفته بود و با اینترتیب باید آزادی مملکتمان را در همان خواب فقط دید. واقعا تاسف خوردم که چی بر سر این ملت آمده؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر