۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه

پیروزی دیگری برای ملت وجنبش سبز قبل از شروع روز ایران ( قدس سابق )

پیروزی دیگری برای ملت وجنبش سبز قبل از شروع روز قدس. با یه نگاه به خیابانهای تهران ، اعزام نیروهای سرتا پا مسلح و ترسیدن حکومت از مردم ، میشه تزلزل و ترس از دست دادن حکومت را وجودشان دید و این خود یه پیروزی دیگر بدون دادن هزینه، برای جنبش سبز بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر