۱۳۸۹ شهریور ۹, سه‌شنبه

روز ایران ( قدس سابق ) و بیداری جنبش سبز

بجای آزادی قدس بفکر آزادی ایرانمان باشیم، مردم مصمم به حضوری گسترده در روز ایران (قدس سابق) هستند و هیچگونه تدبیری آنان را از تصمیم خویش برنخواهد گرداند و به علت مشکلات فراوان برای بسیج عمومی نیروهای خود از سراسر کشور به تهران درماه رمضان، بهترین زمان برای ابراز وجود جنبش سبز و به چالش کشاندن حکومت در این روز است. باید در این روز خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی باشیم و از کسای که بخاطر آزادی و اصلاحات همچنان در بند هستند حمایت کنیم و هم چنین شعار ما در این روز نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر