۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

چهارشنبه سوری سبز بی خشونت

امسال چهارشنبه سوری سبز خواهیم داشت و به جای بته آتش زدن و پریدن از آنهاعکسهای خامنه ای را آتش میزنیم از روش میپریم و بجای انداختن نارنجک های دست ساز در وسط خیابان  از آنها برای خراب کردن  و آتش زدن  تصاویر خامنه ای که بر در و دیوار خیابان ها ترسیم شده استفاده خواهیم کرد امسال چهار شنبه سوری سبز بی خشونت خواهیم داشت .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر